|

Uudet työpaikat sähköpostiisi

Sosiaalityöntekijä

Monster
 
 
 
 

Lisätietoa

Yritys
Rovaniemen kaupunki
Sijainti
Rovaniemi
Toimiala
Kaikki
Työsuhde
Kokoaikainen
Vakituinen
Työn viitenumero
9134627

Sosiaalityöntekijä

Tehtävänkuvaus

Sosiaalityöntekijä, Rovaniemen kaupunki, Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialueen aikuisten ja työikäisten palvelualueella

on haettavana

sosiaalityöntekijän virka.

Aikuisten ja työikäisten palvelualue jakautuu viiteen sisällölliseen ja toiminnalliseen tehtäväalueeseen:
- ohjaus- ja neuvontapalveluja
- työikäisten sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen,
- maahanmuuttajasosiaalityön,
- vammaissosiaalityön sekä
- asumispalvelujen tehtäväalueeseen.

Haettavana olevan sosiaalityöntekijän virka on uusi ja sijoittuu ohjaus- ja neuvontapalveluja tehtäväalueelle. Tehtäväalueeseen tulee kuulumaan vuoden 2017 alusta sosiaalipalveluiden virka-aikainen kiireellinen ja päivystysluonteinen sosiaalityö ja sen koordinointi.

Sosiaalityöntekijän virkaan sisältyy asiakastyön lisäksi kiireellisen ja päivystysluonteisen asiakaskohtaisen työn johtaminen ja koordinointi. Lisäksi virkaan valittu toimii tehtäväalueen palveluesimiehen varaesimiehenä.

Päivystystyössä edellytetään joustavuutta, kykyä tilanteen kokonaisvaltaiseen ja ripeään analysointiin. Päätöksentekoon on usein pystyttävä nopeasti ja suhteellisen vähäisen informaation pohjalta. Virkaan valitulta edellytetään osallistumista virka-ajan ulkopuoliseen sosiaalipäivystykseen.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005, 3 §) ja sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) mukainen pätevyys.

Odotamme virkaan valittavalta sosiaalihuollon lainsäädännön, palvelurakenteen ja paikallisen toimintaympäristön hallintaa sekä vahvaa työkokemusta alalta. Eduksi katsotaan kokemus lastensuojelutyöstä ja päivystysluonteisesta työstä.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 25.1.2017 klo 15.00.

Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee se toimittaa postitse osoitteeseen: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 25.1.2017 klo. 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

WWW-osoite: http://www.rovaniemi.fi
Yhteystiedot: Palveluesimies Susanna Lauhava 040 171 6463, 19.1.2017 klo 12-13, sähköposti etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Työpaikan osoite: Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Palkkaus: KVTES:n mukainen
Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 25.01.2017 klo 15:00
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/125266/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 11.01.2017
Ilmoitusnumero: 9134627
Työnantajan viite: 125266
 

Työkalut