|

Uudet työpaikat sähköpostiisi

Laitosapulainen

 
 
 

Header Image

Laitosapulainen, Espoon kaupunki, vuorotteluvapaan sijaisuus, Espoo

Espoossa mielenterveys- ja päihdepalvelut on yhdistetty samaan terveyspalveluihin kuuluvaan yksikköön. Tavoitteenamme on edistää mielenterveyttä ja päihteettömyyttä ja näiden ongelmien samanaikaista hoitoa. Koemme tärkeäksi varmistaa eheän palvelukokonaisuuden kaikille asiakasryhmille. Palvelut suunnitellaan asiakkaiden tarpeista lähtien moniammatillisena yhteistyönä.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tehtävän kuvaus: Haemme Espoon Mielenterveys- ja Päihdepalveluiden asumispalveluihin laitosapulaisen sijaista vuorotteluvapaan sijaisuuteen sopimuksen mukaan- 27.6.2017.

Laitosapulaisen tehtävät ovat siivous- ja ruokahuollon tehtäviä asumispalveluyksikössä, jossa asuu aikuisikäisiä espoolaisia mielenterveys- ja päihdekuntoutujia. Tehtävänäsi on omalta osaltasi vastata yksikön siisteydestä ja ruokahuollon toteutuksesta. Moniammatillinen tiimityöskentely ja kuntouttava työote ovat toimintamme kulmakiviä.

Työvuorot suunnitellaan työaika-autonomian periaatteiden mukaisesti eli pääset itse osallistumaan työvuorojen suunnitteluun.

Työsuhde on määräaikainen vuorotteluvapaan sijaisuus. Työ on 2-vuorotyötä, myös viikonloppuisin.

Teethän hakemuksesi sähköisesti rekry-järjestelmään, kiitos!


Kelpoisuusvaatimus: Alan ammattitutkinto tai kokemusta laitossiivouksesta tai muu tehtävään soveltuva pätevyys.

Lisäksi valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat edellytykset vuorotteluvapaalain mukaisesti.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen sijaisuutta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta.

Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.


Tehtävässä edellytetään voimassa olevaa hygieniapassia sekä vähintään tyydyttävää suomenkielen taitoa.

Yhteystiedot: Palveluesimies Johanna Krasila, 046 877 2399, Ma-pe 8-16
Työpaikan osoite: Kuninkaantie 41 A, 02940 ESPOO
Palkkaus: 1836,61 e/kk
Työ alkaa: 06.03.2017
Työaika: 2-vuorotyö, 116h 15min / 3 vkoa
Työn kesto: 3 - 6 kk, 27.06.2017
Haku päättyy: 02.03.2017 klo 15:45
Hakulomakkeen WWW-osoite: https://www.tyonhaku.espoo.fi/JobsDescription.asp?AD_ID=30158&L=1&Z=E
Ilmoitus jätetty: 17.02.2017
Ilmoitusnumero: 9167300
Työnantajan viite: 2-15-17