|

Uudet työpaikat sähköpostiisi

Erityisopettaja

 
 
 

Header Image

Erityisopettaja, Espoon kaupunki, laaja-alainen päätoiminen tuntiopettaja, Espoo

Tehtävän kuvaus: Mikkelän koulu on espoolainen peruskoulu (vuosiluokat 1-6), jossa on noin 130 oppilasta. Mikkelän koulua ympäröivä luonto tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön.
Mikkelän koulu ja päiväkoti toimivat samassa kiinteistössä, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön.
Koulun yksi painopistealue on monipuolisen yhteistyön luominen koulun sisällä ja eri yhteistyötahojen kanssa.
Koulun tavoitteena on tukea jokaisen oppilaan yksilöllistä kasvua ja ohjata heitä yhteisölliseen ja aktiiviseen toimintaan monipuolisesti.
Oppilaita rohkaistaan aktiiviseen osallistumiseen ja vahvaan sekä monipuoliseen toimintaan sekä osallistumaan omalla panoksellaan kouluyhteisön toimintaan.
Palvelussuhde alkaa elokuussa 2017.

Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta ja erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Arvostamme laaja-alaisen erityisopettajan työssä osaamista ja kokemusta monenlaisten oppilaiden tukemisessa ja ohjaamisessa, hyviä ja aktiivisia yhteistyö- ja tiimityötaitoja sekä kiinnostusta ja halua osallistua aktiivisesti monenlaisten oppijoiden opettamisen ja koulun kehittämiseen. Oppilaiden osallistaminen ja yhteisöllisyyden kehittäminen on tärkeä osa-alue koulumme toiminnassa. Arvostamme idearikasta otetta sekä aktiivista yhteistyötä.

Yhteystiedot: koulunjohtaja Katri Holopainen, 050 381 0579, etunimi.sukunimi@espoo.fi
Työpaikan osoite: Lanttikatu 7, 02770 ESPOO
Palkkaus: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virk
Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Työaika: kokoaikatyö, vähintään 16 vvt
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 06.03.2017 klo 15:45
Hakulomakkeen WWW-osoite: https://www.tyonhaku.espoo.fi/JobsDescription.asp?AD_ID=30413&L=1&Z=E
Ilmoitus jätetty: 17.02.2017
Ilmoitusnumero: 9166904
Työnantajan viite: 3-106-17